VISIBLE AIR SYSTEM (AQR)

Vill du säkerställa din arbetsmiljö!?

4SAFE AIR erbjuder luftanalysmätningar för visualisering av partiklar både inomhus och utomhus.

Vi hjälper dig att analysera din inomhusluft. Med våra instrument och mätmetoder kan vi se nivåer av ämnen och partiklar i din omgivande luft.

Produktblad VAS (AQR)

Med våra instrument och egenutvecklade programvara kan vi:

  • Visualisera partiklar i luften från virus storlek till damm.
  • Erbjuda luftanalysrapporter.
  • Mäta och verifiera gränsvärden.
  • Erbjuda verifieringsmätningar före och efter installation av luftrenare.

 

 

Instrumenten klarar att mäta och visualisera luftburna partiklar från en virus storlek upp till damm.

 

Avklingningsmätning på kontor efter installation av 1st SAFE AIR-300