VISIBLE AIR SYSTEM (AQR)

Vill du säkerställa din arbetsmiljö!?

4SAFE AIR erbjuder luftanalysmätningar för visualisering av partiklar både inomhus och utomhus.

Vi hjälper dig att analysera din inomhusluft. Med våra instrument och mätmetoder kan vi se nivåer av ämnen och partiklar i din omgivande luft.

Med dessa instrument och egenutvecklade programvara kan vi:

  • Visualisera partiklar i luften från virus storlek till damm.
  • Kontrollera filtereffektivitet i ventilationsaggregat.
  • Mäta och verifiera gränsvärden.
  • Erbjuda luftanalysrapporter.
  • Erbjuda verifieringsmätningar före och efter installation av luftrenare.
 
Instrumentinfo.
Instrumentinfo.
Instrumentinfo.

 

 
Produktblad VAS (AQR)

 

Exempel på verifikationsmätning på kontor efter installation av luftrenare med HEPA/KOL filter.