VISIBLE AIR SYSTEM (VAS)

4SAFE AIR erbjuder luftanalysmätningar för visualisering av partiklar både inomhus och utomhus.

Produktblad VAS

Med våra instument och egenutvecklade programvara kan vi:

  • Visualisera partiklar i luften från virus storlek till damm.
  • Erbjuda luftanalysrapporter.
  • Erbjuda verifieringsmätningar före och efter installation av luftrenare.
  • Mäta och verifiera gränsvärden.

 

 

Instrumenten klarar att mäta och visuallisera luftburna partiklar från en virus storlek upp till damm.

 

Avklingningsmätning på kontor efter installation av 1st SAFE AIR-300