STALL OCH RIDHUS

Våra kära hästar är lika utsatta och känsliga för luftföroreningar och ohälsosamma luftburna partiklar som vi människor. När vi gör våra luftmätningar och luftanalyser i stallmiljöer hittar vi ofta mögelsporer, ohyra och andra ohälsosamma partiklar i luften. För att reducera virusspridning och få en så ren luft som möjligt för hästar och personal installerar 4Safe Air luftreningsaggregat med HEPA filter för stallmiljö, samt luftövervakningssystem VAS för att i realtid kunna se och övervaka luftens innehåll.


En installation som denna kan reducera inomhusluftens luftburna partiklar upp till 75%.