PLASTPROCESS

Efter att ha analyserat och validerat inomhusluften med 4Safe Air's luftkvalitetssensor VAS (Sense) har vi nu installerat industriella luftrenare med certifierade Hepa filter i filterklass H13 och kolfilter för att skydda anställda och utrustning från luftburen förorening i plastprocess. Då processen själv genererar partiklar så var detta val med effektiva luftrenare och sensorövervakning en självklarhet för kunden för att själv kunna kontrollera och förbättra sin inomhusmiljö. En luftrenare innehåller ca 100kg aktivt kol för att reducera aerosoler i tryckrummet.

I detta specifika arbetsområde och med ett luftomsättning på 2-3 gånger/timmen finns möjlighet att reducera föroreningsnivåerna upp till 80%.