PLASTPROCESS

Efter att ha analyserat och validerat inomhusluften med 4Safe Air's luftkvalitetssensor VAS (Sense) har vi nu installerat industriella luftrenare med certifierade Hepa filter i filterklass H13 och kolfilter för att skydda anställda och utrustning från luftburen förorening i plastprocess. Då processen själv genererar partiklar så var detta val med effektiva luftrenare och sensorövervakning en självklarhet för kunden för att själv kunna kontrollera och förbättra sin inomhusmiljö.

I detta specifika arbetsområde och med ett luftomsättning på 2-3 gånger/timmen finns möjlighet att reducera föroreningsnivåerna upp till 80%.