LUFTRENARE FÖR SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

  Produktblad

Luftrenare gör idag extrem nytta på många platser. Skolor/förskolor är ett mycket viktigt område att se över då vi måste vi skydda våra barn på bästa möjliga sätt. Alla påverkas olika av dålig luftkvalité, barn, äldre och sjuka är grupper som är extra känsliga för att påverkas av bakterier och virus. Ventilationen är inte alltid tillräcklig för att rena luften i vår omgivning. Den späder ut inomhusluften och tillför syre, men är inte på långa vägar tillräckligt effektivt att rena vår inomhusmiljö från virus och bakterier.

  

 

Fördelar med luftrening i Skolor

Våra barn på skolor/förskolor är extremt utsatta för kontaminering av bakterier och virus då de ofta är många barn på liten yta och ventilationen i skolbyggnaden är ofta inte tillräcklig för att på alla plan säkerställa en god inomhusmiljö.
Skolor och fastighetsägare ställs ofta inför valet att uppgradera det befintliga ventilationssystemet. Ett nytt ventilationssystem är dock en mycket stor investering och detta är inte alltid det bästa alternativet för skolor, även med de bidrag som finns.
Jämfört med att uppgradera befintlig ventilation är kostnaderna för ett luftreningssystem mycket lägre, och med imponerande resultat. Med extremt högeffektiva filter reduceras luftburna partiklar och virus effektivt.

Det finns en god anledning till att luftrening synts oftare i nyheterna och media de senaste åren. Regering och kommuner har satt bra inomhusklimat i skolor mycket högt på agendan.

Åtgärdspaket

Våra intelligenta luftrenare är av High performance klass och alla är bestyckade med både högeffektiva HEPA filter i H14 klass samt kolfilter för eliminering av lukter och ohälsosamma gaser.

        

 

Luftrenarna har även inbyggda sensorer för visualisering av ämnesnivåer och styr luftflödet automatiskt för att hålla nivåerna på en rekommenderad gränsvärdenivå enligt WHO.

  Air Quality Index

 

Denna prisvärda lösning hjälper till att skydda hälsan för dig, dina elever och dina kollegor genom att aktivt rena arbets- och läromiljön från virus, bakterier och andra skadliga ämnen.

 

Visualisering

Genom att använda sensorsystemet VAS kan skola/kommunen själva se och övervaka i realtid nivåer av partiklar, VOC och CO2 och se till att barn och personal alltid har bästa förutsättningar för god hälsa och inlärningsförmåga.
Systemet består av en huvudenhet (router) som kommunicerar med mätsensorer och eventuella styrsensorer för drift av fläktar eller ventilationsspjäll.

 

 Håll koll på din inomhusmiljö och värna om personal och elevers hälsa och välbefinnande i din skola med vårt sensorpaket VAS (Visible Air System).