LUFTRENARE FÖR TANDLÄKARMOTTAGNING

Många spridningskällor för virus och partiklar finns hos tandläkaren. Både patient och tandläkare kan vara smittade. Aerosoler bildas när tandläkaren borrar och i dessa kan virus och bakterier överleva en tid. Aerosolerna finns kvar i luften under lång tid. Risk för smitta vid direktkontakt finns också på dörrhandtag, stolar, tidningar med mera och särskilt gäller det i väntrum.

      

De nuvarande hygienkraven omfattar handtvätt, andningsmasker, visir och avtorkning av behandlingsrummets ytor med sprit. Spridningen via aerosoler som länge finns kvar i luften talas det inte om. Luftrenare är något som varje tandläkarmottagning borde ha både i väntrummet och i behandlingsrummet för att ytterligare minska riskerna av smittspridning.

 

 

En luftrenare från 4SAFE AIR med HEPA filter i filterklass H14 och kolfilter säkerställer hygienkraven på din mottagning.