SVETSINDUSTRI

För att säkerställa god arbetsmiljö och se till att arbetsmiljökraven hålls har 4SAFE AIR installerat CAMFIL'S luftrenare CC6000 tillsammans med "Visible Air Sense" luftkvalitetsövervakning i svets och metallbearbetning.