LUFTRENARE FÖR KONTOR OCH KONFERENS

Produktblad

I KONFERENS

Luftrenare i allmänna utrymmen ses idag som en nödvändighet. I konferensrum finns partikelgeneratorer i både material och utrustning. Många människor på liten yta ökar också kraftigt risken att smitta och bli smittad.

PÅ KONTOR
Kontoret alstrar dagligen ohälsosamma aerosoler. Laserskrivare och kopiatorer som används genererar mycket partiklar, kopiatorer skapar ett fint kolpulver som är mycket ohälsosamt för oss människor då dessa partiklar tar sig långt ned i våral luftvägar och ut i vårt blodomlopp.

 

En luftrenare från 4SAFE AIR med HEPA filter i filterklass H14 och kolfilter gör ditt kontor och konferensrum rent från virus och partiklar.