OLIKA TYPER AV LUFTRENING

Test gjord av CR (Consumer Reports) som är en oberoende, ideell medlemsorganisation som arbetar sida vid sida med konsumenter för sanning, transparens och rättvisa på marknaden.

Källa: CR Air Purifier Buying Guide

 

MEKANISK LUFTRENING

Modeller med mekaniska filter: Det här är den typen som CR oftast testar. Luftrenare med veckade filter använder fläktar för att trycka luft genom en tät väv av fina fibrer som fångar upp partiklar. Filter med mycket finmaskigt media kallas HEPA-filter – och de är certifierade för att samla upp till 99,97 procent av partiklar av en viss storlek (0,3 mikrometer i diameter – till exempel rök och virus och färgpigment) men avskiljer givetvis även partiklar mindre än 0,3 mikrometer. HEPA-filter tar också bort större partiklar, så som damm, pollen och mögelsporer, medan de svävar i luften. (Observera att vissa filter märkta med "HEPA-typ" eller "HEPA-liknande" inte har certifierats för att uppfylla kraven för ett äkta HEPA-filter, men kan fortfarande prestera adekvat i våra tester).

Mekaniska HEPA filter har i sig liten verkan mot gaser och lukter, men kombineras ofta av en separat eller integrerad kolfiterdel för att lösa detta och de har vanligtvis en driftstid på 12-18 månader i hemmamiljö.

KOLFILTRERING

Modeller med aktivt kolfilter: Istället för att fånga upp partiklar som mekaniska filter använder sorbentfilter aktivt kol som kan fånga upp vissa luktorsakande molekyler från luften. De kan också hantera vissa gaser, men de är inte särskilt effektiva mot formaldehyd, ammoniak eller kväveoxid. Eftersom aktivt kolfilter inte bekämpar partiklar kommer många luftrenare att ha både ett aktivt kolfilter och ett veckat filter för att fånga upp partiklar. Aktivt kol blir dock mättat snabbare än ett veckat filter och kräver byte oftare - var tredje månad, i motsats till var sjätte till 12:e månad för veckade filter.

OZONRENING

Dessa maskiner producerar ozon, en molekyl som kan reagera med vissa föroreningar för att ändra deras kemiska sammansättning. Detta kan resultera i farlig inomhusluftkvalitet och CR rekommenderar inte dessa typer av luftrenare. Tillverkare av ozongeneratorer hävdar ofta att enheterna avger säkra nivåer av ozon, men tidigare visade våra tester att även vid låga inställningar överskred vissa ozongeneratorer snabbt Food and Drug Administrations gräns på 0,05 ppm för medicinsk utrustning. Dessutom har studier granskade av EPA visat att låga nivåer av ozon - huvudingrediensen i smog - inte effektivt förstör föroreningar inomhus. Forskning visar också att ozon har kopplats till minskad lungfunktion och ökade risker för halsirritation, hosta, bröstsmärtor och lungvävnadsinflammation. Ozonexponering kan också förvärra astma, emfysem och bronkit.

Läs vad Eva Emanuelsson, forskare på enheten för kemisk produktsäkerhet på RISE Research Institute of Sweden, anser i en rapport om att ozonaggregaten kan innebära risker och avråder privatpersoner från att använda dem.

ELEKTROSTATISK LUFTRENING OCH JONISERING

Elektrostatiska filter och jonisatorer laddar partiklar i luften så att de fastnar på plattor på maskinen eller på närliggande ytor genom en magnetliknande attraktion. CR testar vanligtvis inte elektroniska luftrenare eller rekommenderar dem, eftersom de kan producera ozon samt fria radikaler och hydroxyler.

UV RENING

Ultraviolett bakteriedödande bestrålning (UVGI): Vissa tillverkare hävdar att deras luftrenare dödar luftburna virus, bakterier och svampsporer med UV-lampor. Men vissa bakterier och mögelsporer är resistenta mot UV-strålning. För att fungera måste UV-ljuset vara tillräckligt kraftfullt och exponeringen måste vara tillräckligt lång – minuter till timmar snarare än de få sekunder som är typiska för de flesta UVGI-luftrenare – för att vara effektiv. CR testar inte UVGI-teknik, även om vissa mekaniska luftrenare vi testar kan ha funktionen.

FOTOKATALYSISK RENING

Funktion med ultraviolett strålning och en fotokatalysator, såsom titandioxid, för att producera hydroxylradikaler som oxiderar gasformiga föroreningar. Beroende på föroreningen kan denna reaktion generera skadliga biprodukter, såsom ozon, formaldehyd, kvävedioxid och kolmonoxid. CR testar för närvarande inte PCO-teknik. Det har gjorts få fältundersökningar på effektiviteten av PCO-luftrenare, men en laboratoriestudie utförd av forskare vid Syracuse University i New York rapporterade att enheterna inte effektivt avlägsnade någon av de VOC som vanligtvis finns i inomhusluften.

 En variant av PCO känd som PECO dök upp mer nyligen från tillverkaren Molekule. Vi testade luftrenaren och den fick inte bra resultat i våra tester för borttagning av damm, rök och pollen.