Varför behövs luftrenare när det finns ett ventilationssystem?

Det enkla svaret är att luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet.

Det finns många luftrelaterade problem som kan påverka människor i hemmen, t.ex. damm, mögel och giftiga gaser. Luftföroreningar som finns inomhus kommer från bland annat människor, textilier, limmer, målarfärg men också utomhusluften och från byggnaden själv.

Trots utförd och godkänd OVK så är det inte ett bevis för bra och hälsosam luftkvalitet. En OVK fokuserar på de krav som gällde när ventilationen togs i drift och tar inte hänsyn till verksamheten idag, den aktivitet som sker i lokalerna och hur människorna som vistas där mår.

Luftkvalitet kan variera kraftigt beroende på lokalens egenskaper och aktivitet, men tyvärr är luftmätningar och kontroll av partikelnivåer inomhus ännu inte standard. Men ett måste för att kunna utvärdera partikelhalt och ämnen i luften. Partiklarna kan vara allt från luftburna virus och bakterier till mögelsporer, pollen, hår, damm, skräp och andra vanliga luftföroreningar.

Ventilation och luftrening, vad är skillnaden?
Luftrening är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet. Inomhusluft är en blandning av inkommande utomhusluft (via ventilationen) och de partiklar och gaser som genereras inne i lokalen. Ventilationen är byggnadens andningsfunktion och hanterar främst den luft som kommer utifrån. Det är begränsat till vissa partikelstorlekar och filtrerar inte de föroreningar som genereras inne i byggnaden. Om du misstänker att er verksamhet eller de människor som vistas i er lokal påverkas negativt av luftkvaliteten bör en luftmätning göras, för att undersöka om det finns behov av luftrening.

Godkänd ventilation är grunden för hälsosam inomhusluft – luftrening är ett komplement där det finns ett ökat behov att rena luften.

Fristående luftrenare för inomhusmiljöer filtrerar partiklar och gaser i lokalen för att sedan låta den rena luften återgå till samma miljö. Luftrenare filtrerar luften som redan finns i rummet och tar inte in ny luft utifrån. En annan stor skillnad mot ventilation är att luftrenare kan ha flera lager av filter, där filterkombinationen anpassas för att fånga partiklar av en specifik storlek eller sort, med t.ex. HEPA- eller kolfilter. Det gör det möjligt att skräddarsy luftreningen efter de behov som finns. Det finns även luftrenare som är speciellt avsedda för giftiga gaser som vanlig ventilation inte klarar av, som exempelvis cigarettrök, formaldehyd etc.För Dagens PS berättar experten Anders Hedström hur man ska tänka för att skydda sig mot den många gånger hälsofarliga inomhusmiljön i både hem och på kontor – inte minst i coronatider

Corona, föroreningar och bränder har gjort att intresset för luftrenare har skjutit i höjden. Men de flesta luftrenarna är verkningslösa. Dagens PS har låtit en av världens främsta experter inom luftrening – svensken Anders Hedström, reda ut begreppen, och hur man ska tänka för att skydda sig mot den många gånger hälsofarliga inomhusmiljön i både hem och på kontor – inte minst i coronatider.

Vilka är de stora trenderna inom luftrening?

Den stora trenden inom rening av luft är att renarna blir mobila, både i hem och på kontor. Allt fler börjar inse att det inte räcker med att tillföra ny luft i ett rum, utan den måste också renas kontinuerligt om vi ska ha en miljö inomhus som är hälsosam. Det gäller både kontoret och hemmet.

Många inser inte att det generellt är betydligt mer hälsovådligt att vistas inomhus än utomhus. Detta då vi är så många som delar ett kontor eller ett hem där det släpps ut skadliga ämnen i luften

.Genom bra mobil luftrening kan man uppnå 10 luftväxlingar ske per timme. Men det gäller att välja rätt luftrenare. De flesta luftrenarna fungerar inte, utan kan i värsta fall ställa till mer skada än de gör nytta.


Saker i luften påverkar oss på ett skadligt sätt!

Hur förhåller det sig jämfört med tidigare?

Det pågår ett mycket stort paradigmskifte. Allt fler inser att saker i luften påverkar oss på ett skadligt sätt. Det är det vi inte ser som är farligt. Trodde aldrig att jag under min livstid skulle få uppleva att människor inser vikten av ren luft på det sättet man nu börjar göra


På vilket sätt påverkar Corona intresset för luftrening?

Man inser att det är lite som säkerhetsbälte i bilen, något de flesta i dag inte vill vara utan, och man märker tydligt vad en bra luftrenare gör för luften. Men intresset är inte bara av godo. Branschen har dragit till sig ett stort antal lycksökare, som säljer billiga, och ofta verkningslösa luftrenare. Det är bedrövligt och vi måste fortsätta utbilda i vad som krävs av en luftrenare för den ska ge någon effekt.


Vad innebär det att det finns en omsvängning som hävdar att coronaviruset är luftburet?

Det har haft en mycket stor effekt och den tilltar nu när allt fler inser att coronaviruset faktiskt är luftburet. Och därmed också även för luftrening. Professor Lidia Morawska, som leder vår grupp i WHO:s collaboration center i Queensland University of Technology i Australien håller på att ta fram helt nya idéer och koncept för standarder för vad som ska gälla för att beskriva vad ren luft är. Det här blir tydligt när användandet av sensorer är på väg att göra sitt intåg. Sensorerna känner av partiklar samt gaser och justerar automatiskt luftreningen.


Vad ställs det för krav för att klara av en effektiv luftrening?

I dag finns det inte många produkter som jag skulle lita på. Det saknas riktiga regler och krav, och en uppsjö av nya produkter, som lanseras av lycksökare, finns nu på marknaden. När covid kom så börjar man fundera på hur vi ska skydda oss själva.

Risken att drabbas av luftförorening inomhus kan vara 50–75 gånger högre än utomhus då inomhusmiljön är mer komplex. Mycket föroreningar kommer från de möbler vi har i och med den stora mängden kemikalier som används i möbelproduktion, exempelvis från flamskyddsmedel mm. Utomhus är utspädningseffekten enorm, vilket gör att giftiga ämnen inte får lika stort genomslag.


Enormt intresse i USA och Australien

Vi upplever stora bränder i USA, framför allt Kalifornien. Har det någon betydelse för intresset för luftrening?

I USA och Australien märks ett enormt intresse. Där är luftrenare den en räddning och blir det säkerhetsbälte jag brukar prata om. I USA och Australien letar konsumenter och företag efter luftrenare som verkligen fungerar. De allvarliga bränderna har medfört att intresset är stort för att hitta luftrenare med effektiv verkningsgrad. Och då landar man fort i att ett filter som fångar upp tillräckligt små partiklar är nödvändigt, vilket gör att de flesta då vill ha ett Hepa13-filter.

Hepa13-filter används i kärnkraftverk, operationssalar och rymdkapslar och ska ha klarat det beprövade klassningssystemet EN 1822. Däremot ska man undvika CADR-standarden som de flesta luftrenarföretag talar om, då CADR inte berättar om hur luften i rummet tas om hand. Därmed kan man inte säkerställa att konsumenten får tillräckligt skydd.


Börjar se ett stort intresse även i Sverige?

Vi är vana vid ren luft i Sverige, och intresset för luftrenare har varit begränsat. Upplever du någon skillnad där?

Även här börjar vi se ett mycket stort intresse. Det börjar bli svårt att få fram tillräckligt med luftrenare i dag, och som är tillräckligt bra. Nyckeln, är som sagt, tillräckligt bra ventilation och bra filter. Man behöver tillräckligt stora filter ytmässigt för att få någon effekt.


Vilken sorts luftrenare ska man välja? Hur ska den vara beskaffad?

Reningsfiltret behöver ha tillräckligt stora filterytor, som är klassad enligt EN1822 för att få någon effekt, inklusive ett kolfilter för att fånga VOC – alltså flyktiga organiska ämnen. En stor fördel är också om luftrenaren är tillräckligt snygg, så de placeras centralt och därmed gör så bra nytta som möjligt. Dessutom ska den ha en låg ljudnivå.