VILKA PARTIKLAR ÄR FARLIGAST

 

Forskning pekar mot att det är de minsta partiklarna som är farligast då dessa når längst ned i lungan. Vi borde därför fokusera mer på att minska även dessa partiklar i luften. Men idag är gränsvärdena utformade så att detta arbete inte premieras utan man försöker istället främst få bort de större partiklarna, till exempel vägdamm.
Gränsvärdet för partiklar i luften är idag satt för den totala massan av partiklar upp till en viss storlek. När man som kommun ska försöka klara gränsvärdet är det därför naturligt att börja med de största partiklarna eftersom de väger mest. Om man lade till gränsvärden baserat på antalet partiklar istället för att bara fokusera på massan, alternativt sänkte storleken för partiklar i gränsvärdet, skulle vi styra fokus även mot de små partiklarna.

 

 Jenny Rissler doktor i fysik vid lunds universitet om små partiklar