ÖVERVAKNING AV LUFTEN PÅ SJUKHUS

Med hjälp av Enaco nu 4Safe Air’s börjat att installera  luftkvalitetssensorer VAS® för att säkerställa inomhusluftens kvalitet i sjukhusmiljö.

Genom att i realtid kunna övervaka utomhusluften såväl som inomhusluften i sjukhusmiljö kan man nu ögonblickligen få indikation på förhöjd kontamination och därmed snabbt kunna göra åtgärder för att förhindra ökad påverkan på drift, filter och framför allt hygiensäkerhet för besökare och personal.

Första installationen görs nu på ett av Sveriges största sjukhus.