NEGATIVA EFFEKTER

Dålig inomhusluft kan orsaka negativa effekter på vår hälsa så som allergier, lung och luftvägssjukdomar och hudproblem. Med tanke på att vi spenderar mer än 90 % av vår tid inomhus är det viktigt att inomhusluften är ren och fri från föroreningar för att skydda vår hälsa och välbefinnande.

Enligt EPA och WHO är luftföroreningar inomhus bland de fem största miljöriskerna för folkhälsan. Faktum är att luftkvaliteten inomhus kan vara upp till 5 gånger sämre än luftkvaliteten utomhus!
Effekterna av hälsoproblem orsakade av luftföroreningar inomhus kan variera från symtom som ögon- och halsirritation till luftvägssjukdomar som kan uppstå vid långvarig exponering för föroreningar