LUFTRENARE FÖR GYM OCH TRÄNING

Produktblad

Våra gym och träningsanläggningar är idag en samlingsplats för smitta och virus, där många människor på liten yta skapar riskzoner.

Vid hård aktivitet i träningsanläggningarna ökar luftfuktighet och temperatur som också är en grogrund för virus och bakterier.

Avtorkning av maskiner och material med sprit är en avgörande del men även luften bör rengöras. Aerosoler finns kvar i luften en lång tid, men det har man tidigare inte talat om. Men efter COVID-19 har vi blivit mer och mer medvetna om risker med luftburet virus. Recirkulerande luftrenare med HEPA filter är ett effektivt sätt att reducera partiklar, virus och ämnen i luften.

  

 

4SAFE AIR har luftrenare med hög kapacitet och specifikt utvecklade för gym och träning.

Med högeffektiva HEPA filter och med tillbehör som kyl/värmebatteri kan inomhusluften optimeras samt energi, städ och uppvärmningskostnader reduceras.