Inomhusföroreningar

Dålig inomhusluft – vad menas egentligen med det?

Föroreningar i utomhusluften är vi vana vid att höra talas om, men visste du att luften du andas inomhus oftast är mer förorenad än luften som finns utomhus? Då vi spenderar en stor del av vår tid inomhus bör vi därför också tänka på att rena luften på ett effektivt sätt.

Det är till stor del avgaser och förbränningspartiklar från uteluften som tränger in i våra hem, men dessutom är det saker vi gör i vardagen, utan att tänka på det, som gör att inomhusluften blir ännu värre. Fredagsmyset med tända ljus och en brasa, ved och gasolspisar, kontorsmaskiner, som skrivare och kopiatorer bidrar även till att göra luften sämre.

I Sverige vistas vi upp till 90% av vår tid inomhus på grund av vårt kalla klimat. Dålig luftkvalitet inomhus är inte bra för någon, vare sig vuxna och särskilt inte för växande barn. Barn och spädbarn har nämligen inte ett fullt utvecklat andningssystem och detta tillsammans med att de är väldigt aktiva och tar in mycket luft i förhållande till deras kroppsvikt gör att de är mycket mer känslig för förorenad och dålig luft. Det kan också vara extra skadligt för känsliga grupper som äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdomar. En annan riskgrupp är dem som har kroniska luftvägssjukdomar som astma till exempel.

Det många inte vet är att små partiklar klustrar och bär med sig en cocktail av föroreningar och detta gör att en partikel inomhus kan vara upp till 50 gånger farligare för oss människor än en partikel utomhus.

Men hur mycket luftföroreningar inomhus finns det egentligen och vad kan man göra för att minska dessa?

 Vilka luftföroreningar finns det inomhus?

Kolmonoxid, kvävedioxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen finns både utomhus och inomhus. Dessutom är en av de vanligaste radon, vilket är en radioaktiv gas som bildas i marken. Utöver det är tobaksrök, gaser och partiklar från förbränning av bränslen samt kemikalier och andra allergiframkallande ämnen dessvärre vanliga.

Andra saker som bidrar till dålig inomhusluft är biologiska föreningar som till exempel mögel och kvalster.

Karolinska institutet har gjort studier med det så kallade Bamse-projektet kring hur barn påverkas av dålig inomhusmiljö. Studien tittade på hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling. Denna studie och varningar från hälsoexperter har till och med varnat för hur dålig luft kan ha en negativ påverkan på sömn, koncentrationsförmåga och prestation. Hälsa handlar alltså inte bara om kost och träning, utan även om kvalitén på luften som du och din familj andas in – inomhus.

HEPA luftrenare, luftrening som fungerar! 

            

För att må bättre, få mindre sjukdomar och slippa alla andra dåliga bieffekter som luftföroreningar inomhus ger bör du förbättra ditt inomhusklimat genom luftrening. Det innebär att investera i en luftrenare är mest effektiva sättet att skapa hälsosam inomhusluft.

Det finns många olika modeller i olika prisklasser att välja på. Luftrenaren binder dammpartiklar och pollen och avlägsnar dåliga lukter. Detta skapar ett fräscht inomhusklimat där allergiker och astmatiker kan andas bättre.

Välj alltid en luftrenare med ett HEPA-filter eftersom det fångar upp ultrafina partiklar, så som allergener, förbränningspartiklar, virus och bakterier. Utöver dessa kan luftrenaren om den innehåller kolfilter även filtrera bort skadliga inomhusgaser som avges från kemikalier i möbler eller rengöringsmedel samt vissa virus, exempelvis influensa.

Tänk också på att luftrenaren bör ha en kapacitet Clean Air Delivery Rate (CADR) att leverera 4 gånger mer luft/timme än totala luftvolymen i det tänkta utrymmet.