LUFTRENARE FÖR VÅRD OCH OMSORG

Produktblad

Idag borde en effektiv luftrenare vara en självklarhet inom vård och sjukhussektorn. Dålig luftkvalitet ökar smittorisken för sjukdomar. Speciellt barn, äldre och sjuka är grupper som är extra känsliga för att påverkas av partiklar, bakterier och virus. Ventilation behövs för att syresätta våra utrymmen men  är inte tillräckligt bra för att effektivt rena vår inomhusluft.

 

En luftrenare från 4SAFE AIR med HEPA filter i filterklass H14 och kolfilter säkerställer hygienkraven på din mottagning.