4SAFE AIR är ett Svenskt innovativt företag med specialister med mer än 50 års erfarenhet inom partiklar och luftburna ämnen.

Vi tillhandahåller produkter såsom egenutvecklade luftkvalitetssensorer med 0-10V styrning för fläktar och spjäll, luftkvalitetsmätningar och luftreningsaggregat.

Vi erbjuder även konsultverksamhet, föreläsningar och kunskap om partiklar och ämnen i vår omgivande luft, samt reella lösningar.

Stora inneklimatpriset 2024

4SafeAir/Bevent Rasch var med vårt VAS® (Visible Air System) en av fyra kandidater kvar av 36 nominerade till stora inneklimatpriset 2024

Läs mer här.

 • VILL DU TA KONTROLL ÖVER DIN INOMHUSMILJÖ?

  För att övervaka luftkvaliteten inomhus kan man idag använda sig av sensorer för att mäta och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft och ge en säkrare hälsosammare miljö för att förebygga de negativa konsekvenserna av luftföroreningar.
  Vårt sensorsystem VAS® (Visible Air System) kan i realtid mäta och visualisera partiklar och ett flertal andra ämnen simultant i luften för att kontrollera inomhusmiljön.

  -Läs mer här.

 • VAD FINNS I VÅR INOMHUSLUFT, OCH HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DEN?

  Många människor är intresserade av att spara energi i sina fastigheter, men i dagens samhälle framför allt efter Covid-19 är folk också mer medvetna och mer angelägna att ha ren luft omkring sig, både i hemmet och på arbetsplatsen.
  Luftburna partiklar och ämnen inomhus skiljer sig såklart beroende på i vilken miljö man befinner sig. Partiklar i vår inomhusmiljö kan bestå av tex virus, pollen och förbränningspartiklar från uteluften, men också olika ämnesgeneratorer från inomhuskällor så som formaldehyd från färger och lim, allergener, asbest, mögel osv.

  -Läs mer här

 • KAN MAN SPARA ENERGI MED CIRKULERANDE LUFTRENARE?

  Ja, vi kan spara energi och samtidigt få extremt ren luft i våra fastigheter!

  Eftersom nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter så kan man använda sig av recirkulerande luftreningsaggregat och bearbeta den redan klimatiserade inomhusluften.

  -Läs mer här

 • REN LUFT, LIKA VIKTIGT FÖR VÅRA HÄSTAR

  Våra kära hästar är lika utsatta och känsliga för luftföroreningar och ohälsosamma luftburna partiklar som vi människor. När vi gör våra luftmätningar i stallmiljöer hittar vi ofta mögelsporer, ohyra och andra ohälsosamma partiklar i luften.

  -Läs mer här

 • INSTALLATION I PLASTPROCESS

  Efter att ha analyserat och validerat inomhusluften med 4Safe Air's övervakningssystem VAS har vi nu installerat industriella luftrenare med certifierade Hepa filter i filterklass H13 och kolfilter för att skydda anställda och utrustning från luftburen förorening i plastprocess.

  -Läs mer här

 • OFTA FARLIGARE MED FÖRORENING INOMHUS

  Det första vi människor gör när vi föds är att ta ett andetag och det sista är att andas ut. Varje dag drar vi in cirka 15 kilo luft i våra lungor – så under ett liv blir det cirka 27 ton luft. Men vad är det egentligen för luft vi andas?

  -Läs mer här

 • FELAKTIGA ANONNSER GÄLLANDE OZONAGGREGAT

  Säljarna hävdar att de kan neutralisera lukter och i vissa fall även allergener från exempelvis pälsdjur. Men är de verkligen så bra som det låter? Inte alls, menar experter.

  -Läs mer här

 • ENERGIBESPARING

  Nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

  -Läs mer här

 • INFEKTIONER OCH ASTMA

  Ny forskning vid Lunds universitet om dammkvalster och luftvägsinfektioner. Människor som lider av astma i samband med infektion kan vara mer mottagliga för sekundära virus- eller bakterieinfektioner.

  -Läs mer här

 • LUFTFÖRORENINGAR OCH SPÄDBARN

  Att luftföroreningar under spädbarnstiden ger negativ inverkan på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna är känt sedan tidigare. Men nu har forskare på Karolinska institutet kommit fram till att lungfunktionen är försämrad redan vid sex månaders ålder.

  -Läs mer här

Luften ‒ vårt viktigaste livsmedel. Är den ren den vi andas?

Anders Hedström i videokonferens föreläser om ämnet luft och luftkvalitet.

YouTube video (öppnas i separat förster)
 • INDUSTRI

  -Med en installation av en kraftfull industriluftrenare kan man spara energi och städkostnader och samtidigt få en hälsosammare luft att andas.

  -En luftrenare med HEPA H13 (99,95%) filter minskar upp till 80% av de mest skadliga och ohälsosamma partiklarna i vår omgivande luft.

 • PLASTPROCESS

  -Vi kan även montera kolapplikation eller kyl/värmebatteri direkt på luftrenaren vilket innebär att vi endast behöver bearbeta den redan klimatiserade inomhusluften och inte ta in onödigt mycket uteluft som måste värmas eller kylas i onödan.

  • Vi projekterar, beräknar, gör partikelmätningar före installation, installerar, och gör verifikationsmätningar efter installation.
  • Vi installerar uteslutande med Camfil's luftrenare för industriell miljö.
  • Vi tillhandahåller även service, filterabbonemang och filterbyten på våra installationer.