SPECIALISTER PÅ LUFT OCH PARTIKLAR

 • VAD FINNS I VÅR INOMHUSLUFT

  Inomhusluften i våra hem innehåller en rad olika föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Luftburna partiklar från vår utomhusluft så som dieselavgaser, kol, damm, rök, fibrer och pollen tar sig lätt in i våra hem genom öppna dörrar och fönster etc.
  Matlagning, parfymer, hårspray, parafinljus, husdjur, kemikalier etc. bidrar till en ohälsosam mängd obehagliga och giftiga gaser och partiklar.
  Runt om i hemmet är också möbler, kontorsutrustning, städmaterial, färg och lim bara några av de ohälsosamma föroreningar som är skadliga för vår långsiktiga hälsa.
  För att inte tala om de mikroorganismer som bakterier, mögel och virus som ständigt virvlar runt i våra hem!

 • NEGATIVA EFFEKTER

  Dålig inomhusluft kan orsaka negativa effekter på vår hälsa så som allergier, lung och luftvägssjukdomar och hudproblem. Med tanke på att vi spenderar mer än 90 % av vår tid inomhus är det viktigt att inomhusluften är ren och fri från föroreningar för att skydda vår hälsa och välbefinnande.

  Enligt EPA och WHO är luftföroreningar inomhus bland de fem största miljöriskerna för folkhälsan. Faktum är att luftkvaliteten inomhus kan vara upp till 5 gånger sämre än luftkvaliteten utomhus!
  Effekterna av hälsoproblem orsakade av luftföroreningar inomhus kan variera från symtom som ögon- och halsirritation till luftvägssjukdomar som kan uppstå vid långvarig exponering för föroreningar.

 • DE FARLIGASTE PARTIKLARNA:

  Små partiklar, under 2,5 mikrometer (PM2,5) och ännu fler under 1,0 mikrometer (PM1) representerar idag mer än 99,5% av de mest ohälsosamma partiklar vi har i daglig luft. Dessa är så små att vi inte ser dem med blotta ögat och de inhaleras djupt ner i lungorna och förs sedan ögonblickligen ut i vårt blodomlopp.

  Se Jenny Rissler doktor i fysik vid lunds universitet om farliga partiklar

1 av 3
 • Vad är ren luft

  HUR SKA VI KUNNA VETA VAD SOM ÄR REN LUFT?

  Jo,, EPA och WHO har tagit fram
  Air Quality Index (AQI) som ett riktvärde på PM2,5 (vikten av alla partiklar/m3 luft upp till storlek 2,5um) när det gäller ohälsosamma miljöer. Se AQI som en måttstock som går från 0 till 500. Ju högre AQI-värde, desto högre nivå av luftföroreningar och desto större hälsoproblem. Till exempel representerar ett AQI-värde på 50 eller lägre god luftkvalitet, medan ett AQI-värde över 300 representerar farlig luftkvalitet.

 • Air Quality Index

  AQI SKALAN

  När AQI-värdet är överstiger 100 betraktas luftkvaliteten som ohälsosam, först för vissa känsliga grupper av människor, sedan för alla när AQI-värdena blir högre.

  AQI är indelad i sex kategorier. Varje kategori motsvarar olika nivåer av hälsoproblem. Varje kategori har också en specifik färg. Färgen gör det enkelt för oss alla att snabbt kunna avgöra om luftkvaliteten når ohälsosamma nivåer i vår omgivning.

   SE VÄRLDENS LUFTFÖRORENINGSNIVÅER:

  LUFTKVALITETSINDEX I REALTID

 • Hepa luftrenare från 4Safe Air

  EN LUFTRENARE FRÅN 4SAFE AIR...

  ...har inbyggda PM2,5 sensorer som kontinuerligt mäter partikelhalt i realtid och anpassar flödet i maskinen för att hålla en ren och hälsosam inomhusmiljö.

  Luftrenarna visar i sin display också färgskalan enligt AQI så man alltid lätt ser status på sin inomhusluft.

  SE VÅRA LUFTRENARE

1 av 3

FÖRDELAR MED EN INSTALLATION AV LUFTRENARE FRÅN 4SAFE AIR MED KOL/HEPA FILTRERING:

-Minskar upp till 80% av de mest skadliga och ohälsosamma partiklarna i hemmet och på jobbet.


-Minskar astma och allergisymptom.

-Minskar virusspridning.

-Minskar städintervall.

-Skapar en ren och hälsosam inomhusmiljö.

Till våra luftrenare