4SAFE AIR är ett Svenskt innovativt företag med specialister med mer än 50 års erfarenhet inom partiklar, luftkvalitetsmätningar och luftrening.

Vi tillhandahåller konsultverksamhet, föreläsningar och kunskap om partiklar och ämnen i vår omgivande luft, samt luftkvalitetsmätningar och reella lösningar.

 • VILL DU TA KONTROLL ÖVER DIN INOMHUSMILJÖ?

  För att övervaka luftkvaliteten inomhus kan man idag använda sig av sensorer för att mäta och kontrollera kvaliteten på din inomhusluft och ge en säkrare hälsosammare miljö för att förebygga de negativa konsekvenserna av luftföroreningar.
  Vårt sensorsystem Visible Air System kan i realtid mäta och visualisera partiklar och ett flertal andra ämnen simultant i luften för att kontrollera inomhusmiljön.

  -Läs mer här.

 • VAD FINNS I VÅR INOMHUSLUFT, OCH HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DEN?

  Många människor är intresserade av att spara energi i sina fastigheter, men i dagens samhälle framför allt efter Covid-19 är folk också mer medvetna och mer angelägna att ha ren luft omkring sig, både i hemmet och på arbetsplatsen.
  Luftburna partiklar och ämnen inomhus skiljer sig såklart beroende på i vilken miljö man befinner sig. Partiklar i vår inomhusmiljö kan bestå av tex virus, pollen och förbränningspartiklar från uteluften, men också olika ämnesgeneratorer från inomhuskällor så som formaldehyd från färger och lim, allergener, asbest, mögel osv.

  -Läs mer här

 • KAN MAN SPARA ENERGI MED CIRKULERANDE LUFTRENARE?

  Ja, vi kan spara energi och samtidigt få extremt ren luft i våra fastigheter!

  Eftersom nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter så kan man använda sig av recirkulerande luftreningsaggregat och bearbeta den redan klimatiserade inomhusluften.

  -Läs mer här.

1 av 3
 • Annonser för ozonaggregat har blivit allt vanligare. Säljarna hävdar att de kan neutralisera lukter och i vissa fall även allergener från exempelvis pälsdjur. Men är de verkligen så bra som det låter? Inte alls, menar experter.

  -Läs mer här

 • Nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

 • Ny forskning vid Lunds universitet om dammkvalster och luftvägsinfektioner. Människor som lider av astma i samband med infektion kan vara mer mottagliga för sekundära virus- eller bakterieinfektioner.

 • Att luftföroreningar under spädbarnstiden ger negativ inverkan på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna är känt sedan tidigare. Men nu har forskare på Karolinska institutet kommit fram till att lungfunktionen är försämrad redan vid sex månaders ålder.

1 av 4

LIVSLUFT

Luftens essense har förbryllat historiens skarpaste tänkare från Aristoteles till Da Vinci och framåt. Men trots att det gått över 2000 år sedan första försöken att analysera elementen, är vi ännu fast i flera felaktiga tankegångar.

Lyssna på Andes Hedströms seminarie från Norbygg mässan 2022. (YouTube)

Läs 4 SAFE AIR´s Anders Hedströms tankar om luft och dess innehåll på sidan 60-61 i Svensk Byggtidning.

FÖRDELAR MED EN INSTALLATION AV LUFTRENARE I INDUSTRI ELLER LAGER MED KOL/HEPA FILTRERING:

-Med en installation av en kraftfull industriluftrenare kan man spara energi och städkostnader och samtidigt få en hälsosammare luft att andas.

-En luftrenare med HEPA H13 (99,95%) filter minskar upp till 80% av de mest skadliga och ohälsosamma partiklarna i vår omgivande luft.

 • Vi projekterar, beräknar, gör partikelmätningar före installation, installerar, och gör verifikationsmätningar efter installation.
 • Vi tillhandahåller även service, filterabonemang och filterbyten på våra installationer.
Till våra industriluftrenare