VAS (Visible Air System)

Vad finns i din omgivande luft? 

 Läs mer om systemet här.

4SafeAir/Bevent Rasch var med vårt VAS system en av fyra kandidater kvar av 36 nominerade till stora inneklimatpriset 2024