VISIBLE AIR SYSTEM (SENSE)

Vill du veta vad som finns i din omgivande
luft? Vi gör det osynliga synligt!

Med vårt VISIBLE AIR SYSTEM kan du se vad din
inomhusluft innehåller.

Luftkvalitetssensor

Visible Air Sense är ett sensorsystem där du på ett enkelt sätt kan visualisera och övervaka din luftkvalitet via dator, läsplatta eller mobil.

Routern är huvuddelen och kopplas upp via ditt eget Wi-Fi eller redan inbyggt SIM kort mot GSM nätet.  Routern mäter förutom Partiklar i vikt PM1,0 PM2,5 och PM10 även PM1 count (antal partiklar 0,3-10μm/m3), CO2, TVOC, NOx, RH och temperatur. 

Detta övervakningssystem kan installeras på under 10 minuter, och varje enhet mäter gas och partiklar tillsammans med andra viktiga IAQ-parametrar för att hjälpa dig att optimera din inomhusluftskvalitet.

24/7 Övervakning av arbetsmiljö i metallbearbetning.

För att kunna se variabler i verksamheten och säkerställa gränsvärden gällande luftkvalitet för personal och process.

 

24/7 Fastighetsövervakning.

Med sensorsystemet kan man enkelt övervaka sin fastighet oavsett storlek. Du kan även köpa till satelliter om du vill mäta flera områden och koppla upp dom trådlöst mot Routern via RFID (radiofrekvens) och se alla dina mätpunkter.

 • Montera satelliterna i de utrymmen du vill övervaka.

 • Montera en satellit i uteluften och få direkt få indikation på ventilationsfunktionen. 

Satelliter finns både som nätanslutna och batteridrift.

Sensorstyrning i storköksutsug

Systemet kan anpassas specifikt för att energioptimera och automatiskt styra fläktar och kanalspjäll samt övervaka och säkerställa inomhusmiljö för kökspersonal.

     


   Visible Air Sense (display)

   Se dina inomhusvärden i realtid och historiskt via dator, läsplatta eller mobil. Installerar du även en utomhussensor kan du även se förhållandet mellan utomhus och inomhusnivåerna.

        Air Quality Index