VISIBLE AIR SYSTEM

Vill du veta vad som finns i din omgivande
luft? Vi gör det osynliga synligt!

Med vårt VISIBLE AIR SYSTEM kan du se vad din
inomhusluft innehåller.

Luftkvalitetssensor

Visible Air Sense är ett sensorsystem där du på ett enkelt sätt kan visualisera och övervaka din luftkvalitet via dator eller mobilapplikation.

Routern är huvuddelen och kopplas upp via ditt eget Wi-Fi eller redan inbyggt SIM kort mot GSM nätet.  Routern mäter förutom Partiklar i vikt PM1,0 PM2,5 och PM10 även PM1 count (antal partiklar 0,3-10μm/m3), CO2, TVOC, NOx, RH och temperatur. 

Detta övervakningssystem kan installeras på under 10 minuter, och varje enhet mäter gas och partiklar tillsammans med andra viktiga IAQ-parametrar för att hjälpa dig att optimera din inomhusluftskvalitet.

24/7 Övervakning av arbetsmiljö i metallbearbetning.

 

24/7 Fastighetsövervakning.

Du kan även köpa till satelliter om du vill mäta flera områden och koppla upp dom trådlöst mot Routern via RFID (radiofrekvens) och se alla dina mätpunkter.

Med systemet kan man sedan enkelt övervaka sin fastighet oavsett storlek via trådlöst kopplade satelliter.

  • Montera satelliterna i de utrymmen du vill övervaka.

  • Montera en satellit i uteluften och få direkt få indikation på ventilationsfunktionen. 

Satelliter finns både som nätanslutna och batteridrift.


      Visible Air Sense (display)

      Se dina inomhusvärden i realtid via mobil eller dator. Installerar du även en utomhussensor kan du även se förhållandet mellan utomhus och inomhusnivåerna.