LUFTRENARE FÖR LAGER

 

I lagermiljöer finns ofta en mix av kemikalier, partiklar och andra ohälsosamma
ämnen i luften. Truckar, golvdamm, produkter, egna varor och avgaser från bilar är typiska partikelgeneratorer som skapar en kontaminerad inomhusmiljö.

Våra luftrenare för lager och logistik är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet - inte bara för att skapa bättre luft och skydda människor, produkter och processer utan även för att reducera din energiförbrukning. När du investerar i en luftrenare har du möjlighet att reducera partiklar och andra luftburna ämnen i din omgivande luft upp till 70% och samtidigt spara uppvärmningskostnader.
Lagerkorridor

 

Luftrenare med hög luftflödeskapacitet, upp till 6000m3/h, för större lagerlokaler och industrier med mycket stoft. Utrustad med HEPA-filter som standard, som skyddar människor och processer. Flexibel installation som tak-/väggmontage eller fristående på hjul. Finns möjlighet att komplettera med Kyl/Värmebatteri.

Med högeffektiva HEPA filter kan inomhusluften renas och optimeras samtidigt som energi, städ och uppvärmningskostnader reduceras.