LUFTRENARE FÖR LAGER

 Produktblad

I lagermiljöer finns ofta en mix av kemikalier, partiklar och andra ohälsosamma
ämnen i luften. Truckar, golvdamm, produkter, egna varor och avgaser från bilar är typiska partikelgeneratorer som skapar en kontaminerad inomhusmiljö.

Våra luftrenare för lager och logistik är ett komplement till det befintliga ventilationssystemet - inte bara för att skapa bättre luft och skydda människor, produkter och processer utan även för att reducera din energiförbrukning. När du investerar i en luftrenare har du möjlighet att reducera partiklar och andra luftburna ämnen i din omgivande luft upp till 70% och samtidigt spara uppvärmningskostnader.
Lagerkorridor

 

Luftrenare med hög luftflödeskapacitet, upp till 6000m3/h, för större lagerlokaler och industrier med mycket stoft. Utrustad med HEPA-filter som standard, som skyddar människor och processer. Flexibel installation som tak-/väggmontage eller fristående på hjul. Finns möjlighet att komplettera med Kyl/Värmebatteri.

 

4SAFE AIR har luftrenare med hög kapacitet och specifikt utvecklade för lager.

Med högeffektiva luftrenare med HEPA filter kan inomhusluften renas och optimeras samtidigt som energi, städ och uppvärmningskostnader reduceras. Vi installerar uteslutande med Camfil's luftrenare för lager och industriell miljö.