P-Trak

TSI P-Trak Modell 8525 är ett unikt instrument i och med att det är ett portabelt, loggande instrument för att mäta ultrafina partiklar.
Instrumentet detekterar partiklar ner till 20 nanometer.
Vi vet inte allt om hälsoeffekter av nanopartiklar fullt ut än. Men, en sak är säker; nanopartiklar tränger mycket långt ner i lungorna.
En stor källa till ultrafina partiklar är all form av förbränning, t.ex. avgaser.

Fraktionsstorlekar:

0.02-1 mikrometer

Kommunikation:

RS232

Mätområde:

0-500000 pt/cc

Sensortyp:

Kärnkondens- (CPC)

Dataloggning:

60000 datapunkter - 141 mätserier

Loggningsintervall:

1 sekund till 1 minut

Vikt:

1,7 kg

Dimensioner (LxBxH):

270x140x140 mm