SENASTE NYTT

Fastighetssektorn står för nästan 40% av Sveriges energiförbrukning

Nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

 

Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder.

Det är alarmerande, anser Göran Pershagen, professor vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

 

 

Ny forskning vid Lunds universitet om dammkvalster och luftvägsinfektioner

När astmatikers luftvägar utsätts för dammkvalster blir deras immunsvar mindre effektivt, vilket kan leda till ett svagare immunförsvar.

 

 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU SKA VÄLJA LUFTRENARE

Lars Kyrklund har sedan nittiotalet arbetat för Astma- och Allergiförbundets granskningsråd med bland annat rekommendationer kring luftrenare.

 

Se världens luftföroreningsnivåer:

Luftkvalitetsindex i realtid

 

 

 WHO GLOBAL AIR QUALITY GUIDELINES

 

 EPA GUIDE TO AIR CLEANERS IN HOMES

 

WHO: VARFÖR ÄR ULTRAFINA PARTIKLAR SÅ SKADLIGA? (ENG)

Skadliga hälso- och miljöeffekter av partiklarna är starkt kopplade till deras storlek