VAD FINNS I VÅR INOMHUSLUFT

VAD FINNS I VÅR INOMHUSLUFT

Inomhusluften i våra hem innehåller en rad olika föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Luftburna partiklar från vår utomhusluft så som dieselavgaser, kol, damm, rök, fibrer och pollen tar sig lätt in i våra hem genom öppna dörrar och fönster etc.
Matlagning, parfymer, hårspray, parafinljus, husdjur, kemikalier etc. bidrar till en ohälsosam mängd obehagliga och giftiga gaser och partiklar.
Runt om i hemmet är också möbler, kontorsutrustning, städmaterial, färg och lim bara några av de ohälsosamma föroreningar som är skadliga för vår långsiktiga hälsa.
För att inte tala om de mikroorganismer som bakterier, mögel och virus som ständigt virvlar runt i våra hem!