Vad finns i vår inomhusluft

Runt om  i våra hem omger vi oss ständigt av parfymer, hårspray, parafinljus, husdjur, kemikalier etc. som bidrar till en ohälsosam innemiljö.

Även på våra arbetsplatser finns även en mängd ohälsosamma och giftiga gaser och partiklar.från tex.möbler, kontorsutrustning, städmaterial, kopiatorer, färger och lim som är skadliga för vår långsiktiga hälsa.

För att inte tala om de mikroorganismer som bakterier, mögel och virus som ständigt virvlar runt i våra hem!