FÖRORENINGAR I VÅRA HEM

Luftkvalitet inomhus

Dålig luftkvalitet kan orsaka negativa effekter på din hälsa så som allergier, luftvägssjukdomar och hudproblem. Med tanke på att vi spenderar mer än 90 % av vår tid inomhus är det viktigt att inomhusluften är ren och fri från föroreningar för att skydda vår hälsa och välbefinnande.

Enligt EPA är luftföroreningar inomhus bland de fem största miljöriskerna för folkhälsan. Faktum är att luftkvaliteten inomhus kan vara upp till 5 gånger sämre än luftkvaliteten utomhus!
Effekterna av hälsoproblem orsakade av luftföroreningar inomhus kan variera från symtom som ögon- och halsirritation till luftvägssjukdomar som kan uppstå vid långvarig exponering för föroreningar inomhus.

Vad finns i inomhusluften
Inomhusluften kan innehålla en rad olika föroreningar som inte kan ses med blotta ögat. Luftburna partiklar som dieselavgaser, kol, damm, rök, fibrer och pollen kommer lätt in i hemmet tex genom öppna dörrar och fönster.
Matlagningslukt, husdjurslukt, kemikalier, diskbänk eller avloppslukt bidrar till en ohälsosam mängd obehagliga och giftiga hushållslukter och gaser.
Runt om i hemmet är möbler, kontorsutrustning, städmaterial, färg, lim och lack bara några av de ohälsosamma flyktiga organiska föreningarna (VOC) som är skadliga för vår långsiktiga hälsa.
För att inte tala om de mikroorganismer som bakterier, mögel och virus som virvlar runt i vårt hem!

Källor till luftföroreningar inomhus
Du kanske tycker att luftkvaliteten i ditt hem är helt ok, men dessa föroreningar är väl dolda för blotta ögat. Vissa avger varken lukt eller visar tydliga fysiska tecken, så du märker dem knappt i ditt hem.
Men källorna till dessa luftföroreningar inomhus finns överallt i vårt hem. Föroreningar som mögel och mögel kan finnas kvar i vårt badrum och tvättstuga. Vi kan också utsättas för flyktiga organiska föreningar (VOC) från färg, lack, klädsel, inredning och mattor.
Det är därför det är så viktigt att ha en luftrenare hemma. Luftrenare hjälper till att rena luften från oönskade föroreningar. De är särskilt användbara för dem som lider av astma eller allergier.

Fördelar med luftrenare
Luftrenare filtrerar bort föroreningar som damm, pollen, virus, bakterier och lukt från inomhusluften. Med hjälp av luftrenare kan vi förbättra inomhusluftens kvalitet och skydda hälsan för oss själva och våra familjer. Renare luft ger långsiktiga fördelar genom att minska luftvägssjukdomar och luftburna infektioner orsakade av luftföroreningar inomhus. Dessutom hjälper luftrenare också till att förbättra luftcirkulationen och eliminera mögelsporer.

Luftföroreningar inomhus är skadliga för hälsan på lång sikt, så överväg att investera i en luftrenare för att förbättra inomhusluftens kvalitet hemma.