Vill du ha kontroll på din luft? Använd Air Assure luftkvalitetssensor.

Se status för din inomhusluftkvalitet (IAQ) med TSI AirAssure™ Indoor Air Quality sensor. Dessa sensorer finns tillgängliga i två-, fyra- och sexgasmodeller och kan installeras på under 10 minuter. Sensorerna mäter gas och partiklar och med programmet TSILink hjälper det dig att optimera och kontrollera din inomhusluftkvalitet.

Sensorn mäter förutom partiklar i PM2,5 och PM10 även 6 olika typer av gaser.
Svaveldioxid (SO2), Ozon (O3), Kvävedioxid (NO2), Kolmonoxid (CO), TVOC, Koldioxid och (CO2)

 

PRODUKTBLAD AIR ASSURE

 

KONTAKTA OSS FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.